Înregistrare
Platformă GIS realizată prin proiectul ”Bacău Smart County” cod SIPOCA/SMIS – 808/136013, finanțat prin POCA 2014-2020